Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikalarımız

Faaliyet göstermiş olduğumuz alanlarda, güvenilir bir şirket olarak kaliteli hizmet sunmayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikalarımız

Faaliyet göstermiş olduğumuz alanlarda, güvenilir bir şirket olarak kaliteli hizmet sunmayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

KALİTE

Müşterilerimizin belirlediği istekleri ve yürürlükteki yasal şartları sağlayacak uygun ürünler tasarlayıp üreterek ve bu ürünleri zamanında teslim ederek, müşteri memnuniyeti sağlamayı hedefliyoruz.

 Kaynak ihtiyaçlarını belirleyip, bunları temin ederek etkin olarak kullanmayı,
 İnsan sağlığı ve çevre konusunda duyarlı olmayı,
 Çalışan memnuniyeti ve gelişimlerini sağlamayı,
 Tüm çalışanlarda kalite bilincinin oluşmasını yerleşmesini sağlamayı,
 Kalite Yönetim Sistemimizin ve ürünlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve ilk defada doğru üretim prensibi ile verimliliği arttırmayı.

ÇEVRE ve İŞ SAGLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Havacılık ve Sivil sektörler için faaliyetlerimizi gerçekleştirirken Çevre ve İş Sağlığı Güvenliğini sağlamak üzere,
 Çalışan tüm personelimizin iş sağlığı ve güvenliğini temin etmek için şu an yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na ve diğer tüm iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak her türlü önlemi alacağımızı,
Çevre boyutlarını ve etkilerini dikkate alarak, çevresel riskleri belirleyip, atıkların kaynağında minimize edilmesini ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacağımızı,
İş yerinde oluşabilecek her türlü riske karşı etkin bir risk değerlendirmesi yapmak ve riskleri önceden tespit ederek ortadan kaldıracağımızı,
Çalışan tüm personelimizi eğitimler ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendireceğimizi, taahhüt ederiz.