Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği

Politikalarımız

Faaliyet göstermiş olduğumuz alanlarda, güvenilir bir şirket olarak kaliteli hizmet sunmayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikalarımız

Faaliyet göstermiş olduğumuz alanlarda, güvenilir bir şirket olarak kaliteli hizmet sunmayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

KALİTE

Müşterilerimizin belirlediği istekleri ve yürürlükteki yasal şartları sağlayacak uygun ürünler tasarlayıp üreterek ve bu ürünleri zamanında teslim ederek, müşteri memnuniyeti sağlamayı hedefliyoruz.

 Kaynak ihtiyaçlarını belirleyip, bunları temin ederek etkin olarak kullanmayı,
 İnsan sağlığı ve çevre konusunda duyarlı olmayı,
 Çalışan memnuniyeti ve gelişimlerini sağlamayı,
 Tüm çalışanlarda kalite bilincinin oluşmasını yerleşmesini sağlamayı,
 Kalite Yönetim Sistemimizin ve ürünlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve ilk defada doğru üretim prensibi ile verimliliği arttırmayı.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Proje geliştirme, tasarım ve üretim süreçlerindeki olası çevresel etkilere öncelik vererek, çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek tesisler ve sistemler kurmak,
Erişilebilir, temiz, güvenilir, yüksek kaliteli ve ekonomik enerji kaynaklarını belirleyerek kullanıma almak,
Çevre ile ilgili mevzuat ve diğer gerekliliklere uymak,
Çevre bilincini ve çevreye duyarlı sürdürülebilir yaşam kültürünü geliştirmek için çalışanlarına eğitimler düzenlemek.
Değişen çevre koşullarını dikkate alarak çevresel etkileri analiz etmek; çevre kirliliği oluşturmamak için gerekli tedbirleri almak; gelişmiş teknolojilerin ve mühendislik uygulamalarının ışığında sürekli iyileştirme anlayışına dayalı bir çevre yönetim sistemi uygulamak,
Çevre Yönetim Sistemi’nin performansını ölçmek, analiz etmek ve iyileştirmek,
Etkin bir Atık Yönetim Programı uygulayarak;

  • Faaliyetleri sırasında atık oluşmasını önlemek,
  • Oluşan atık miktarını azaltmak,
  • Mümkün olduğunda atık olabilecek ürünleri tekrar kullanmak,
  • Geri dönüşüm fırsatlarını değerlendirmek,
  • Geri dönüşümü sağlanamayacak atıkların oluşması durumunda çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya edilmesini sağlamak.