UDEA, merkezi Ankara’da bulunan ve 1999 yılında dünya genelinde bir müşteri portföyüne kablosuz haberleşme (Radyo Frekans) teknolojileri konusunda ürün ve hizmet sağlamak amacıyla kurulmuş özel bir şirkettir. udea'nın misyonu kablosuz haberleşme konusunda daha yüksek teknoloji ve kalitede ürün ve hizmet üretimektir.

Ürünlerimiz arasında ISM bandında çalışan RF Receiver, Transmitter ve Transceiver Modülleri, Aktif-Pasif UHF RFID çözümleri ve OEM-ODM müşterileri için üretilen Profesyonel Kablosuz ürünler (Kablosuz Takip ve Çağrı sistemleri, RF Online Hand Reader, Hastane Otomasyon Sistemi vb.) bulunmaktadır. Ürünlerimiz, özellikle de RF Receiver, RF Transmitter ve RF Transceiver modülleri çok geniş bir uygulama yelpazesi içinde kullanım imkanı sağlamaktadır. Bu uygulama alanlarına örnek olarak Uzaktan Anahtarsız Giriş sistemleri, Alarm ve Güvenlik sistemleri, SCADA ve telemetri sistemleri, Endüstriyel Otomasyon ve Kablosuz Sensör uygulamaları gösterilebilir. udea ürünlerinin müşteri uygulamalarına veya sistemlerine daha hızlı entegrasyonu için gerekli danışmanlık, eğitim ve mühendislik hizmetlerini de sağlamaktadır.

Firmamız analog-digital elektronik tasarım ve RF teknolojik bilgi birikimini, özellikle savunma sanayi ihtiyaçlarına uygun sistem ve platform ürün tasarımından kurulumuna kadar olan her aşamasında sunmaktadır. Projelerin elektronik ve RF ile ilgili kısımlarında aşağıdaki başlıklarda hizmet sunabilmekteyiz.


 • • Konsept oluşturma/Teknik destek
 • • Proje Planı Hazırlama
 • • Simülasyon Çalışmaları
 • • Protokol/Yazılım Geliştirme
 • • Donanım/RF alıcı-verici Modül Geliştirme
 • • Test/Onay Çalışmaları

Tüm kablosuz sistemler ve ağlar benzer sistemlerin ya da aynı frekans bandında çalışan diğer cihazların yaratacağı enterferansa maruz kalabildiğinden, özellikle son yıllarda, iletişim altyapısı için yeni yatırım gerektirmemesi nedeniyle enerji hatları üzerinden sayısal iletişim (Power Line Communication) uygulama alanları bulmaya başlamıştır. udea uzaktan sayaç okuma (AMR) ve ev otomasyon networklerinde iletişim altyapısı olarak kullanılabilecek universal ve maksimum esneklikte bir PLC modem altyapısı geliştirmiş ve müşterinin kullanımına sunmuştur.


MİSYON


 • Ülkemizin sivil ve savunma sistemlerinde elektronik sistem ihtiyaçlarını karşılamak, yurtiçi ve yurt dışında rekabetçi, yenilikçi ve akıllı teknolojik çözümler sunmak.


 • VİZYON


  • Uluslararası standartlarda ürünler sunan ve yaratıcı çözümler üreten, özgün ürünlere sahip, küresel rekabet gücüne ulaşmış bir teknoloji firması olmak.

  • UDEA Elektronik Kalite Politikası


   • • Müşterilerimizin belirlediği istekleri ve yürürlükteki yasal şartları sağlayacak uygun ürünler tasarlayıp üreterek ve bu ürünleri zamanında teslim ederek, müşteri memnuniyeti sağlamayı,
   • • Kaynak ihtiyaçlarını belirleyip, bunları temin ederek etkin olarak kullanmayı,
   • • İnsan sağlığı ve çevre konusunda duyarlı olmayı,
   • • Çalışan memnuniyeti ve gelişimlerini sağlamayı,
   • • Tüm çalışanlarda kalite bilincinin oluşmasını yerleşmesini sağlamayı,
   • • Kalite Yönetim Sistemimizin ve ürünlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve ilk defada doğru üretim prensibi ile verimliliği arttırmayı.

   taahhüt ederiz.


   UDEA Bilgi Güvenliği Politikası


   Bu politika UDEA Elektronik A.Ş. Kurumsal Bilgi Varlıklarının Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliğinin korunması için Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS),Kurulmasını, uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesi amaçlar.


   Bu bağlamda;

   • • İlgili taraf ve ihtiyaçlarının Bilgi Güvenliği İhtiyaçlarının belirlemek ve risk analizi dahilinde gerekli kontrolleri alır,
   • • BGYS ile ilişkili Risklerin yönetilmesi ve kontrol altında tutulması için, Politika, Prosedür ve talimatlar oluşturmayı ve duyurur,
   • • Personelin Bilgi Güvenliği farkındalığını arttırır,
   • • BGYS ile ilişkili yeterli sayıda personel bulundurmayı veya var olan personelin bilgi seviyesini arttırır,
   • • BGYS etkinliğine katkı sağlamaları için kişilerin yönlendirir ve destekler,
   • • Kendi sorumluluk alanlarında liderliklerini sergileyebilmeleri için BGYS ile ilgili yönetim rollerinin destekler,
   • • BGYS için ihtiyaç duyulan ve risk analizi çerçevesinde kabul edilebilir seviyede, kaynakların ayrılmasının sağlar,
   • • Bilgi varlıklarının belirler,
   • • Bilgi varlıkları ile ilişkili risklerin analiz eder,
   • • Analiz edilen riskler ile ilişkili uygun kontrollerin seçilerek uygular,
   • • Seçilen kontrollerin ISO 27001:2017 EK-A’da belirtilen kontroller ile ilişkilendirilerek bir “Uygulanabilirlik Bildirgesi” oluşturur ve iyileştirir,
   • • Uygulanan kontrollerin performansının düzenli olarak ölçülerek etkinliğinin belirler,
   • • BGYS’yi kapsayan Düzenli İç Denetim Faaliyetlerinde bulunur,
   • • Uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyet ve önlemlerin vakit kaybedilmeden alır,
   • • Düzenli Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları gerçekleştirilerek BGYS’nin iyileştirilmesini,

   beyan ve taahüt eder.   Kurumumuzun Tüm Faaliyetlerinde olduğu BGYS alt yapısında da; Bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirlik ilkesine sadık kalınarak yürütülür.
 • Konsept oluşturma / Teknik destek
 • Proje Planı Hazırlama
 • Simülasyon Çalışmaları
 • Protokol / Yazılım Geliştirme
 • Donanım / RF alıcı-verici Modül Geliştirme
 • Test / Onay Çalışmaları